6. Dönem Toplu Sözleşme’de İlk Toplantı Gerçekleştirildi

6. Dönem Toplu Sözleşme’de İlk Toplantı Gerçekleştirildi


6 milyonu aşkın yakın kamu görevlisi ve kamu görevlisi emeklisini doğrudan ilgilendiren ve milli gelirden alacakları payın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın, Genel Başkanımız Levent Uslu, Genel Başkan Yardımcımız Ercan Olgun, Memur-Sen’e bağlı sendikalarımızın genel başkanları ile Kamu İşvereni Heyetinden temsilciler ve konfederasyon temsilcileri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin, “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim.” dedi.

Bilgin, toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesi temennisinde bulunarak, “Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir.” diye konuştu.

Kamu Görevlileri Heyet Başkanı olarak konuşan Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın, süreçten beklentilerini aktardı. 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin her anıyla, her oturumuyla ve sonuçlarıyla hayırlı olmasını dileyen Yalçın; sorunları gören, çözüm üreten, adalet tesis eden, beklentileri hayata geçiren, talep ve teklifleri kazanıma dönüştüren, ekonomik büyüme, adil ve insani kalkınma hedeflerini destekleyen, emeği yücelten, alın terinin payını yükselten, kamu görevlilerinin yaşadığı sorunları eksilten, tabi tutuldukları yasakları sona erdiren, insan onuruna uygun maaş ve saygın iş ilkeleriyle uyumlu çalışma şartlarını gerçekleştiren bir vasatı üreterek tamamlanmasını temenni ettiğini ifade etti. Yalçın 11 sendikasıyla Memur-Sen’in de bu zeminin temini için çaba göstereceğinin altını çizdi. 

Toplu Sözleşmedeki tarafların insan için, emek için, adalet için ve özgürlük için oluşacak iradeye katkı sunma sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Yalçın, “Kamu İşvereni tarafı da emek tarafı da; hakkın teslimi, adaletin tesisi, insani kalkınma ve adil gelir dağılımının gereği için cümle kurmalı, cömert olmalı, empatik tavrı esas almalıdır” diye konuştu.

“Bu masada bencilliğe de cimriliğe de yer olmamalıdır” diyen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Sorunların mertçe konuşulduğu, bölüşümün cömertçe gerçekleştiği bir zemin olmalıdır. Bu dönem, 5. Dönemde yapılan hataların, ihmallerin veya bilinçli tutumların gerçekleşmeyeceği inanç ve kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in tekliflerinin hazırlanmasındaki gerekçelere de değinen Yalçın, “Ekonominin büyüdüğü fakat büyümeden herkesin eşit düzeyde nasiplenmediği, Kalkınmanın geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde gerçekleştiği ve derinleştiği, buna karşın refahtan pay konusunda bazı kesimlerine ıskalandığı, enflasyon tahmin, beklenti ve hedefleriyle gerçekleşmelerinin arasındaki uyumsuzluğun ısrarla devam ettiği, son 10 yıllık süreçte gerçekleşen enflasyonun hedef ve tahmin verileriyle yapılan kıyaslamasında 2 kattan daha yüksek farklılıkların oluştuğu, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılan artışın neredeyse her altı aylık dönemde enflasyonun altında kaldığı, herkesin bildiği, dillendirdiği, Kamu İşveren Heyetini ise görmezden geldiği veriler karşımızda duruyor” şeklinde konuştu.

2013’de 12 615 $ olan Kişi Başına Milli Gelirin 2021 yılında 8.689 $’a gerilediğini hatırlatan Yalçın, bütçeden faize ayrılan payın son 5 yıllık süreçte artma eğilimini devam ettirdiğini belirterek “Kur, faiz ve altın üçlüsünün her biri karşısında kamu görevlilerinin maaşlarının eridiği, satın alma güçlerinin zayıfladığı, enflasyon farkı ile maaş rakamlarının yukarıya, enflasyon ile maaşın alım gücünün aşağıya doğru hareket ettiği, kamu görevlilerinin maaş ve ücret kayıpları yanında yok sayılamaz düzeyde gelir kaybı yaşadığı gerçeğini de bu masanın bütün özneleri ve taraflarınca teklife cevap verirken veya masaya teklif sunarken mutlaka dikkate almalıdır. Toplamda %14,74 düzeyinde maaş ve ücret artışı öngörülen 5. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlük tarihinden bugüne; kamu görevlilerinin maaşlarında %24,29, Dolar kurunda %46,05, Euro kurunda %54,50, altın fiyatında %71,33 oranında artış gerçekleşti. Sözün özü enflasyon karşısında eriyen maaş ve ücretler döviz ve altın karşısında kelimenin tam anlamıyla kuşa döndü. 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecini yaşayan işveren heyeti tarafındaki arkadaşlarımız, o süreçte Memur-Sen’in ortaya koyduğu iradeyi ve gerekçelerini, eminim ki bugün itibariyle takdir ediyorlardır. Çünkü biz kamu işvereninin teklifini kabul etmediğimizde şunu söylemiştik. Bu teklifte yer alan oranlar enflasyon gerçeğiyle, ekonominin verileri ile örtüşmemektedir” dedi

Toplu sözleşme teklifleriyle; geçmişin kayıplarının giderilmesi, bugünün beklentilerinin karşılanması, geleceğe dair refah paylaşımının yapılması esas alındığını ifade eden Ali Yalçın, “ Toplu sözleşme rakam ve oranların değil emek ve insanların merkez değer olduğu bir süreçtir. Emeğe verilen karşılıktan tasarruf olmayacağı gibi emeğin hakkını tespit ederken oluşturacağı bütçe yükünü değil hakkın verilmemesi halinde karşılaşılacak sosyal maliyet büyüklüğünü esas almak gerekir. Adaletin maliyeti, adaletsizliği bedelinden daima daha düşüktür. İnsanı yaşatan devlet iki temel parametreye dayanmak zorundadır. Hakkaniyete ve Adalete… Bu masa tam da bu sonuca ulaşmak için var. O yüzden sadece sosyal diyalog süreci değil aynı zamanda sosyal devleti somutlaştırma sürecidir. Bütün bu değerlendirmeler üzerinden kamu işvereni hem heyet hem de her bir üyesiyle tekliflerimize hayır demeye gerekçe değil evet demeye dayanak aramalıdır. Toplu sözleşmenin bütçeye yükünü azaltmanın değil, Toplu sözleşmeyle adaleti sağlamanın derdinde olmalılar” şeklinde konuştu.

5. Dönem Toplu Sözleşme’de kamu işvereni ve hakeminin %14,74 kümülatif artışını hatırlatan Yalçın, “Kamu görevlilerine 18 ayda %24,29 düzeyinde maaş güncellemesi yapıldı. Güncelleme diyorum, zam ya da artış demiyorum. Çünkü, enflasyon karşısında koruma yetisine sahip olmayan bu oran, artış ve zam olarak nitelendirilemez” ifadelerini kullandı.

6. Dönem Toplu Sözleşme’nin genel anlamda Türkiye, özelde ise kamu görevlileri sendikacılığı açısından bir milat barındırdığına vurgu yapan Yalçın, “Kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren bizim deyimimizle genel toplu sözleşmeye ilişkin tekliflerde Memur-Sen ve Kamu-Sen’in birlikte oluşturduğu ortak teklifler yer alıyor. Genel toplu sözleşmeye ilişkin teklif paketinin, 40’ı geçmiş dönem Memur-Sen toplu sözleşme kazanımları, 51’i ise bu sözleşmeye mahsus ortak çalışma ürünü olmak üzere toplamda 91 teklifi Memur-Sen ve Kamu-Sen ortak teklifi olarak masaya sunulmuştur. Süreç boyunca söz konusu tekliflerle ilgili olarak Memur-Sen ve Kamu-Sen birlikte hareket edecektir. Bu boyutuyla 6. Dönem Toplu Sözleşmesine yönelik tekliflerin hazırlanmasında emeği geçen teknik heyetlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin kamu görevlileri için daha iyi şartlar sağlayacak imkâna sahip olduğunu belirten Yalçın, “Kamu görevlilerine yönelik grev ve siyaset yasaklarının sona ermesini, kılık kıyafet dayatmasının bitirilmesini, sendikal haklara, özgürlüklere ve yetkilere dair hükümlerin demokratikleştirilmesini, 4688 sayılı Kanundaki olumsuzlukların düzeltilmesini, eksikliklerin tamamlanmasını, toplu sözleşmenin kapsamına dair anlamsız ve dayanaksız daraltıcı yorumların ortadan kalkmasını teklif ediyoruz. Biz Türkiye’nin emeğin karşılığını eksiksiz verme hassasiyetine sahip medeniyetin mevcuttaki en güçlü temsilcisi olduğuna dair inancımızı tekrar ediyoruz.

Biz, her zaman olduğu gibi bu toplu sözleşmede de tekliflerimizle hakkımızı istiyor, hukukumuzu genişletiyor, mevcuttaki hak ve hukukumuzu koruyacak iradeyi gösteriyoruz. 6. Dönem Toplu Sözleşmenin adaleti sağlamaya, refahı adil paylaşmaya, kamu görevlilerini yasaklardan kurtarmaya, Sözleşmelilik garabetini bütünüyle ortadan kaldırmaya, refah payı uygulamasının miladı olmaya, kamu görevlilerini enflasyonun maaşları eriten etkisinden kurtarmaya, emekliler, kadınlar, gençler ve engelliler önceliğinde bütün kamu görevlilerini Yeni, Büyük Güçlü Türkiye’nin vatandaşı olmak noktasında gurur duymaya vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın, “Biz masaya gelirken ilk teklifin masanın başladığı gün verilmesi konusundaki temel çağrımızı daha önce de ifade ettik. Kamu heyetinin teklifini sunması için takvimin gösterdiği tarihi beklememize gerek yok. Bu nedenle ayın 12’sini beklemeden Kamu İşvereni tarafının teklifini sunmasını bekliyoruz. Biz tekliflerimizi günler öncesinden kendilerine sunduk. Buradaki teklifimiz de çok net olarak belli. Yüzde 38’lik bir iyileştirme, 600 TL seyyanen zam ve her iki yıl için 3 artı 3 olmak üzere refah payı. Bunları dikkate alarak takvimde belirtilen tarihi beklemeden teklif sunulabilir” ifadelerini kullandı. 

Sosyal Medyada Paylaşın:
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN VE GENEL SEKRETER GÜNDOĞDU’YA ZİYARET

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN VE GENEL SEKRETER GÜNDOĞDU’YA ZİYARET

Ekim 20, 2020, KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN VE GENEL SEKRETER GÜNDOĞDU’YA ZİYARET için yorumlar kapalı
Sendikamızın Mücadelesi Sonuç Verdi

Sendikamızın Mücadelesi Sonuç Verdi

Nisan 17, 2021, Sendikamızın Mücadelesi Sonuç Verdi için yorumlar kapalı
Şube Yönetimi Gebze Özel Yüzyıl Hastanesi ile indirim anlaşmasına imza attı.

Şube Yönetimi Gebze Özel Yüzyıl Hastanesi ile indirim anlaşmasına imza attı.

Şubat 11, 2021, Şube Yönetimi Gebze Özel Yüzyıl Hastanesi ile indirim anlaşmasına imza attı. için yorumlar kapalı
Bem Bir Sen Kocaeli Şubesi Avukat Ömer Ustaoğlu ile Sözleşme İmzaladı.

Bem Bir Sen Kocaeli Şubesi Avukat Ömer Ustaoğlu ile Sözleşme İmzaladı.

Nisan 22, 2021, Bem Bir Sen Kocaeli Şubesi Avukat Ömer Ustaoğlu ile Sözleşme İmzaladı. için yorumlar kapalı
İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a Ziyaret

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a Ziyaret

Kasım 24, 2023, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a Ziyaret için yorumlar kapalı
Kocaeli’den Genel Başkanımız Levent Uslu’ya Tam Destek

Kocaeli’den Genel Başkanımız Levent Uslu’ya Tam Destek

Ocak 16, 2023, Kocaeli’den Genel Başkanımız Levent Uslu’ya Tam Destek için yorumlar kapalı
29. Yıldönümümüzü kutladık.

29. Yıldönümümüzü kutladık.

Ocak 16, 2023, 29. Yıldönümümüzü kutladık. için yorumlar kapalı
Sözleşmelilere Kadro Şöleni. Kocaeli Her Zamanki Yerinde.

Sözleşmelilere Kadro Şöleni. Kocaeli Her Zamanki Yerinde.

Ocak 16, 2023, Sözleşmelilere Kadro Şöleni. Kocaeli Her Zamanki Yerinde. için yorumlar kapalı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı Ziyaret ettik.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı Ziyaret ettik.

Ocak 16, 2023, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı Ziyaret ettik. için yorumlar kapalı