ŞUBE YÖNETİM KURULU

Mehmet GÖKKAYA
Kocaeli Şube Başkanı

Şube Başkan Yardımcıları

Yüksel DEMİRCAN
Şube Sekreteri

İmran VOLKAN ŞAN
Teşkilatlanma Sekreteri

Cihad KARAGÖZ
İdari ve Mali Sekreter

Yakup MUTLU
Basın Sekreteri

Aziz KILIÇ
Eğitim Sekreteri

Mesut FİGEN
Mevzuat Sekreteri