KANUNLAR

4688

25.06.2001

Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

5393

03.07.2003

Belediye Kanunu

5216

10.07.2004

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5302

22.02.2005

İl Özel İdaresi Kanunu

657

14.07.1965

Devlet Memurları Kanunu

5355

26.05.2005

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

6356

18.10.2012

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu